Internet

Povećanje Internet penetracije kod starijih kategorija

U okviru prve faze projekta, koji realizuju Ministarstvo za informaciono društvo i Crnogorski Telekom, a koji je usmjeren na povećenje Internet penetracije kod starijih kategorija stanovništva i penzionera, prijavilo se 220 osoba iz crnogorskih gradova.

Naime, prva faza realizacije ovog Projekta podrazumijevala je emitovanje reklamnog TV spota koji je na adekvatan i afirmativan način približio ovoj kategoriji stanovništva sve prednosti Interneta. Takođe, omogućeno im je da se putem telefona prijave za kurseve na kojima bi sticali znanja o korišćenju Interneta.

Ovo je još jedan u nizu projekata Ministarstva za informaciono društvo na planu promocije informacionog društva, odnosno približavanja informaciono – komunikacionih tehnologija svim građanima Crne Gore. Ovako masovan odziv starijih građana svakako je potvrda opravdanosti opredjeljenja Ministarstva da u svojim planovima usmjerenim na povećanje informatičke pismenosti ne zaobiđe ni ovaj segment stanovništva. Očekuje se da će u narednim mjesecima, kad se akcija nastavi, odziv biti još veći.

Leave a Reply