E-servisi · Internet

Povećati javnost rada organa vlasti kroz dostupnost informacija na internetu

Ministar za telekomunikacije i informaciono društvo u Vladi Republike Srbije Jasna Matić najavila je danas da će do kraja godine biti usvojen podrzakonski akt na osnovu koga će svi državni organi biti u obavezi da imaju sajt na kome će biti dostupne ažurirane i tačne informacije.
Matić je na konferenciji za novinare, na kojoj su predstavljeni rezultati istraživanja o ažuriranosti informacija na internet stranicama organa vlasti, ocenila da će to doprineti povećanju efikasnosti administracije, ali i smanjenju troškova privrede.

Jasna Matić i Rodoljub Šabić

Takođe, ona je najavila da će naredne godine biti donet zakon koji će urediti tu oblast u svim sferama.

Direktor organizacije “Transparentnost Srbija” Nemanja Nenadić, koji je predstavio rezultate istraživanja, ukazao je na to da se problemi mogu rešiti samo utvrđivanjem jasnih pravila o minimalnom sadržaju prezentacije i odgovornosti za tačnost objavljene informacije.

Državni organi u Srbiji nedovoljno koriste internet, ocenio je on i izrazio očekivanje da će oni uskoro preduzeti mere u tom pravcu.

Prema njegovim rečima, istraživanje je pokazalo da ima organa vlasti koji na sajtu nemaju informator o radu, iako je to njihova zakonska obaveza, kao i da nijedan od dostupnih informatora nije imao potpune informacije.

Državni organi nisu, ili su imali nepotpune informacije o izvršenju budžeta iz prethodne godine, istakao je Nenadić.

Prema njegovoj oceni, glavni uzrok neažurnosti jeste to što nisu zamenjeni linkovi na kojima se koristi .yu domen, a istraživanje je pokazalo i da je koncept razvoja elektronskih usluga na niskom nivou.

Internet se nedovoljno koristi i kao sredstvo za upućivanje predstavki i pritužbi na rad organa vlasti, informacije o javnim konkursima su veoma retke ili se ne objavljuju u okviru posebne sekcije vesti, a mnogi sajtovi ne objavljuju nikakve podatke o javnim nabavkama na svom sajtu, naglasio je on.

Direktor organizacije “Transparentnost Srbija” naveo je i da je istraživanje pokazalo da na sajtovima ima malo informacija o tome šta su javne institucije planirale da urade, kao i da se planovi i izveštaji uopšte ne postavljaju na internet.

Stalni koordinator Ujedinjenih nacija u Srbiji Vilijam Infante ukazao je na to da upotreba informaciono-komunukacionih tehnologija omogućava efikasniji rad, povećava transparentnost i pravi uštede, kao i da elektronska uprava smanjuje korupciju kroz pojednostavljenje i depersonalizaciju pravila i procedura.

Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić ocenio je da nema boljeg načina za povećanje poverenja građana u rad državnih organa i sprečavanje korupcije od povećanja javnosti rada državnih organa.

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo, u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji (UNDP), sprovelo je ovo istraživanje u julu 2010. godine, na uzorku od 21 institucije.

Leave a Reply