E-servisi · Internet

Poziv Gradovima i Opštinama na saradnju na portalu eUprava

Portal eUprava Republike Srbije predstavlja jedinstveni šalter ka elektronskim uslugama organa uprave koje su namenjene fizičkim i pravnim licima. Implementirana je celokupna infrastruktura koja svim organima uprave omogućava generisanje i objavljivanje elektronskih usluga. Portal je zvanično počeo sa radom 11. juna 2010. godine. U toku su aktivnosti na unapređenju Portala koje između ostalog podrazumevaju i povaćanje broja usluga. Adresa Portala je www.euprava.gov.rs.

Elektronska uprava daje mogućnost organima lokalne samouprave da na lak i jednostavan način, svojim građanima i privredi, pružaju usluge putem Interneta. To podrazumeva smanjenje troškova, optimalan i efikasan rad i manje gužve na šalterima. Na Portalu u ovom trenutku postoji preko dvadeset usluga, koje su u nadležnosti organa lokalne samouprave, koje se pomoću već predefinisanih šablona mogu jednostavno postaviti na Portal, čime je i samo generisanje usluga maksimlano pojednostavljeno.

Da bi se lokalna samouprava uključila u rad na Portalu potrebno je da imenuje jednu osobu, stalno zaposlenu, koja će imati ovlašćenja i odgovornost za postavljanje sadržaja, generisanje elektronski usluga (formulara) i preuzimanje podnetih zahteva sa Portala eUprava.

Republički Zavod za informatiku i internet će obezbediti obuku svih saradnika za rad na Portalu, korisnička uputstva, elektronske sertifikate i stalno dostupnu podršku, te lokalne samouprava neće snositi troškove za implementaciju servisa i formulara na Portalu  u okviru ovog projekta.

Pozivamo sve lokalne samouprave da, ukoliko su zainteresovane za saradnju, izvrše prijavu na sledeći e-mail: [email protected].  U prijavi je dovoljno navesti ime i prezime osobe koja će biti zadužena za saradnju, sa svim kontakt podacima. Sve lokalne samouprave koje se prijave dobiće obaveštenje o daljim aktivnostima vezanim za rad na Portalu eUprava.

Leave a Reply