E-servisi · Internet

Poziv na saradnju svim opštinama koje nemaju zvaničnu Internet prezentaciju

Kao nastavak projekta Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo (MTID) kojim je izvršena procena IKT infrastrukture gradova i opština u Srbiji, Republički zavod za informatiku i Internet (RZII) je u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) pokrenuo projekat Izrada Veb prezentacija lokallnih samouprava. Cilj projekta je da, u što je moguće kraćem vremenu, sve opštine u Srbiji imaju svoje Veb sajtove.

Na osnovu rezultata istraživanja MTID preko 10 opština nema svoje zvanične Internet prezentacije. U RZII je izrađen okvirni model Veb prezentacije za opštine koje je još nemaju, a može se videti na adresi http://www.pilot.rzii.gov.rs/ls/. Okvirni model Veb prezentacije napravljen je u skladu sa principima ePristupačnosti i ima vizuelni identitet u skladu sa „Preporukama za izradu web prezentacija organa državne uprave” koje je Vlada usvojila.


Za uspeh od projekta od izuzetne važnosti je intenzivna saradnja opština sa RZII i SKGO, što u ovoj fazi podrazumeva dostavljanje sadržaja koji će biti objavljeni na Internet prezentaciji koja će biti implementirana.

Informacije koje treba dostaviti:

 • Kratak tekst o opštini – koji će stajati na naslovnoj stranici prezentacije (do 150 reči ili do 1000 karaktera sa spejsovima);

• Sliku – poželjno u elektronskom obliku (opštinske zgrade, glavnog trga ili nekog drugog karakterističnog mesta za opštinu, dela mape sa ucrtanim položajem Vaše opštine) koja će stajati zajedno tekstom o opštini na naslovnoj stranici prezentacije;

 • Grb opštine – koji će stajati kao logo u gornjem levom uglu Internet prezentacije;
 • Informacije o lokalnoj samoupravi, i to:
 • Skupština opštine
 • Opštinsko veće
 • Opštinska uprava
 • Mesne zajednice
 • Javna preduzeća i ustanove

Svaka od gore navedenih stavki biće posebna stranica na Internet prezentaciji opštine. Tekstovi treba da sadrže do 300 reči (≈ približno 2200 karaktera sa spejsovima, odnosno približno jedna A4 stranica puna teksta).

 • Tekst o servisima koje opština pruža (npr. izdavanje izvoda iz matičnih knjiga, mogućnost uvida u birački spisak itd). Ovo podrazumeva opis procedura npr. dobijanja izvoda iz matičnih knjiga (kako, kad i gde građani mogu doći da bi dobili izvod, žiro račun na koji se uplaćuje taksa itd.). Tekst za svaki od servisa može imati do 300 reči (≈ približno 2200 karaktera sa spejsovima, odnosno približno jedna A4 stranica puna teksta). Procedure treba da budu opisane kratko i jasno.
 • Opštinske kontakt infopmacije – puna adresa, telefon, faks, e-mail.
 • Tekstove na sledeće teme:
 • Istorijat
 • Privreda
 • Turizam

Ukoliko, primera radi, u opštini nije razvijen turizam, možete dostaviti tekst na neku drugu temu koju smatrate važnijom za opštinu (npr. kulturne manifestacije, znamenitosti, poznata ličnost itd). Ovi tekstovi mogu biti dužine do 300 reči (≈ približno 2200 karaktera sa spejsovima, odnosno približno jedna A4 stranica puna teksta).

 • podatke o osobi zaduženoj za saradnju sa RZII i SKGO na ovom proektu, stalno zaposlenoj u opštini, i to:
 • naziv opštine,
 • ime i prezime kontakt osobe,
 • naziv radnog mesta,
 • broj fiksnog i mobilnog telefona,
 • e-mail adresa.

Dostavljanje informacija
Tražene informacije dostavljaju se u elektronskom obliku u DOC ili RTF formatu na ćirilici na e-mail: [email protected]. Ukoliko podatke šaljete u papirnoj formi, pošaljite ih na adresu:

Republički zavod za informatiku i Internet
Dečanska 8a
11000 Beograd

Za sve dodatne informacije osoba za kontakt iz RZII je Zoran Vignjević (e-mail: [email protected]) telefon: 3340-361; 3340-737.
Pozivamo opštine da do 20.marta 2009. godine pošalju kratku potvrdu da žele da sarađuju na projektu.
Rok za dostavljanje kompletnih informacija je 27. mart 2009. godine.
Izrada Internet prezentacija, objavljivanje i obuka
Inicijalno postavljanje sadržaja, registraciju Internet domena, kao i hostovanje Veb sajtova obezbediće RZII. Nakon toga biće organizovana obuka za dalje održavanje sajtova i ažuriranje sadržaja koji se na njima nalaze. Dalji unos sadržaja biće obezbeđen i na latinici i na jezicima koji su u zvaničnoj upotrebi u opštinama.

Leave a Reply