Internet · Provajderi

Poziv RATEL-a na javna rasprava o VoIP-u

U skladu sa opredeljenjem Upravnog odbora Agencije (RATEL), da za pravilnike koji regulišu novu problematiku traži sugestije stručne javnosti, mole se svi zainteresovani da eventualne sugestije na tekst Pravilnika o uslovima za pružanje usluga prenosa govora korišćenjem Interneta bez dodeljivanja posebnih brojeva krajnjim korisnicima i o sadržaju odobrenja pošalju u roku od 15 dana na elektronsku poštu Agencije: [email protected].

Pravilnik o uslovima za pružanje usluga prenosa govora korišćenjem interneta bez dodeljivanja posebnih brojeva krajnjim korisnicima i o sadržaju odobrenja
http://www.ratel.org.yu/editor_files/File/Javna%20rasprava/Predlog%20Pravilnika%20za%20VoIP.pdf

Leave a Reply