Internet

Predavanje: Novi pogledi na upravljanje Internetom

Udruženje informatičke delatnosti Privredne komore Beograda, u saradnji sa Udruženjem e-Razvoj i društvom za informatiku Srbije organizuju predavanje NOVI POGLEDI NA UPRAVLJANJE INTERNETOM – Implikacije koje može imati striktna regulacija Interneta. Koliko i na koji način su vlade pojedinih zemalja zainteresovane za kontrolu interneta koje će biti održano 19. novembra 2012., sa početkom u 15.00 časova u sali na međuspratu, zgrada Privredne komore Beograda, Kneza Miloša 12.

Pozivaju se svi zainteresovani da svoje pisustvo predavanju potvrde Udruženju informatičke delatnosti Privredne komore Beograda, Vesni Muhić na [email protected], ili na tel. 2645-333.

One thought on “Predavanje: Novi pogledi na upravljanje Internetom

Leave a Reply