Događaji · Internet

Predlaganje ćiriličnog internet domena Srbije

VUKOVA ZADUŽBINA i DRUŠTVO ZA INFORMATIKU SRBIJE ORGANIZUJU u sredu 31.03.2010. U 11.00 OKRUGLI STO Predlaganje ćiriličnog internet domena Srbije.

ICAN je 2009. inicirao uvođenje IDN(Internationalized Domain Names). IDN se omogućava državama koje koriste nelatinična pisma
Domaći IDN ccTLD treba da:
– bude na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu,
– ima smislenu vezu sa pojmom „Srbija“ i
– bude prepoznatljiv, što krači i jednostavniji za pisanje.

Koordinaciju aktivnosti sprovode Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo i Registar nacionalnog Internert domena Srbije. Pregled podnetih inicijativa za domaći IDN. Javna diskusija i izbor rešenja treba da se obave do kraja 2010. Predlozi za domaći IDN se mogu dostaviti na www.forum.rnids.rs.

UVODNIČARI:
Dr Miodrag Maticki predsednik Skupštine Vukove zadužbine
Nenad Marinković, direktor RNIDS
Milenko Vasić, novinar
Dr Petar Kočović, Gartner
Mr. Oliver Subotić, đakon
Dr Veljko Brborić, Filološki fakultet

VODITELJ
Nikola Marković, predsednik Društva za informatiku Srbije

Okrugli sto se održava u Vukovoj zadužbini Beograd, Kralja Milana 2

One thought on “Predlaganje ćiriličnog internet domena Srbije

Leave a Reply