Internet

Predstavljen nacrt Statuta RNIDS-a

U Domu internet domena Srbije 9. maja predstavljen je predlog Statuta Registra nacionalnog internet domena Srbije (RNIDS). Predlog Statuta je usklađen sa Zakonom o zadužbinama i fondacijama, koji je u primeni od 1. marta 2011.

Predlog Statuta razmatraće Skupština RNIDS-a 28. maja 2011. godine na svojoj redovnoj sednici. Prema predlogu, RNIDS ostaje isto pravno lice, ali se uvodi novi upravljački organ – Konferencija suosnivača. Konferencija suosnivača preuzima najveći deo nadležnosti sadašnje Skupštine RNIDS-a, dok deo nadležnosti Skupštine prelazi na Upravni odbor. Novina u predlogu je i da isto lice ne može da bude član Upravnog odbora i ovlašćeni predstavnik člana Konferencije suosnivača.

Moderator diskusije o nacrtu Statuta RNIDS-a bio je Slobodan Marković, a u radu skupa učestvovalo je više od dvadeset članova Skupštine RNIDS-a.

Rok za podnošenje amandmana na nacrt Statuta RNIDS-a ističe 13. maja.

Sastanak Ovlašćenih registara RNIDS-a
Beograd, 10. 05. 2011 – U Domu internet domena Srbije 9. maja održan je sastanak Ovlašćenih registara RNIDS. Sastanku su prisustvovali predstavnici 12 Ovlašćenih registara.

Na sastanku su diskutovane sledeće teme:

 • predlozi Radne grupe za unapređenje funkcionalnosti softvera za registraciju domena
 • ispravljanje grešaka u nazivu registranta
 • statistički izveštaji o registraciji domena
 • propagacija informacije o whois servisu za .rs domen

Zaključci sa skupa će biti obrađeni i predloženi Upravnom odoboru RNIDSa na usvajanje.

 

One thought on “Predstavljen nacrt Statuta RNIDS-a

 1. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

  Umesto komentara – kopija moga pisma Ustavnom sudu:

  Postovane sudije,

  Povodom vase ocene (ne)ustavnosti Registra javnih glasila (http://www.ustavni.sud.rs/page/view/149-101426/saopstenje-sa-19-redovne-sednice-ustavnog-suda-odrzane-5-maja-2011-godine-kojom-je-predsedavao-dr-dragisa-slijepcevic-predsednik-ustavnog-suda), bila bi interesantna i aktuelna vasa (pr)ocena ustavnosti i Pravila fonda Registra nacionalnog Internet domena Srbije: http://www.rnids.rs/data/DOKUMENTI/Opsti%20akti/pravilaFonda2010.pdf.

  Iskreno,
  Dejan Popovic

  Beograd, 12. maj 2011.

Leave a Reply