euprava · Internet

Predstavljene smernice za izradu veb pezentacija ograna državne uprave i JLS

Na okruglom stolu, pod nazivom „Pravci razvoja elektronske uprave u Srbiji“, organizovanom od strane Direkcije za elektronsku upravu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, u saradnji sa nevladinim organizacijama predstavljene su „Smernice za izradu veb prezentacija organa državne uprave i jedinica lokalne samouprave v5.0“.

Skup je otvorio državni sekretar Ministarstva Željko Ožegović, koji je istakao da su pred nama ozbiljne reforme, kao i da je planirano da nova strategija bude doneta do juna 2015, ali će Ministarstvo nastojati da se taj proces ubrza, imajući u vidu važnost donošenja ovakvog dokumenta. Govoreći o smernicama, Ožegović je naglasio da su one fokusirane na praktična pitanja , u cilju koordinisanja e-uprave.

Izrazivši nadu da će sve primedbe, sugestije usvojene na Okruglom stolu biti upućene Vladi i postati polazna osnova za moguće zakonsko regulisanje ove oblasti, državni sekretar je takođe rekao da su smernice „ogromna pomoć onima koji žele da unaprede svoje veb prezentacije, a posebno za one koje to nisu ni uradile“. Ožegović je takođe naglasio da se moraju ohrabriti oni koji nisu ušli u taj proces da što pre počnu sa tim, kao i da u današnje vreme ne može postojati državni organ bez veb prezentacije. Osvrnuvši se na raniji period kada ovakve smernice nisu ni postojale, on je pozvao sve državne organe i lokalne samouprave da iskoriste date smernice koje su, itekako, od pomoći.

Marija Kujačić, načelnica Odeljenja za razvoj digitalne agende iskoristila je priliku da se zahvali kako vladinom, tako i nevladinom sektoru na plodnoj dosadašnjoj saradnji. Ona je istakla da moramo napraviti mehanizam koji će stalno podsticati e-upravu, kao i da je stepen razvijenosti postao prednost ocenjivanja EU. „Srbija je svrstana u 16 zemalja kod kojih je ova oblast u usponu“, rekla je Kujačićka.

Preporuke su fokusirane na ključne aspekte veb prezentacija sa ciljem obezbeđenja transparentnosti rada organa i pružanja jasnih, tačnih i aktuelnih informacija o aktivnostima i uslugama organa državne uprave i jedinica lokalne samouprave i praćene su Kriterijumima za ocenjivanje. Kriterijumima je definisana metodologija kojom se vrši ocena usklađenosti veb prezentacija u smislu sadržaja, usluga, pristupačnosti, domenskog imena, jezika i pisma, grafičkog rešenja, navigacije, upotrebljivosti i dostupnosti, bezbednosti i održavanja veb sajtova.

Direkcija za elektronsku upravu

U okviru okruglog stola predstavljena su „Istraživanja o troškovima i uštedama koje nastaju korišćenjem centralizovanih rešenja za razvoj eUprave“ i „Istraživanje potreba lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva o razvoju novih eUsluga“, koja su pripremili predstavnici nevladinih organizacija, kao podršku pravcima razvoja elektronske uprave.

Na skupu su učestvovali predstavnici: Vlade Srbije, jedinica lokalne samouprave, akademske zajednice, međunarodnih organizacija, civilnog društva, donatora i medija.

One thought on “Predstavljene smernice za izradu veb pezentacija ograna državne uprave i JLS

Leave a Reply