E-servisi · Internet

Predstavljeni rezultati prve faze projekta izrade Internet prezentacija opština

Na konferenciji za medije, organizovanoj od strane Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo, Republičkog zavoda za informatiku i Internet i Stalne konferencije gradova i opština (SKGO), održanoj 28. maja 2009. godine u prostorijama SKGO, predstavljeni su rezultati prve faze projekta izrade Internet prezentacija opštinama koje nisu bile prisutne na Internetu.

Prema rezultatima istraživanja MTID u Srbiji je bilo 13 opština koje nemaju zvanične Internet prezentacije, a ovim projektom je taj broj smanjen na četiri. Opštine kojima je napravljena Internet prezentacija u sklopu ovog projekta su: Bajina Bašta, Ćićevac, Majdanpek, Sečanj, Tgovište, Plandište i Priboj. Opština Rakovica-Beograd i Rača su u međuvremenu same izradile svoje Internet prezentacije. U nastavku ovog projekta, u planu su izrade Internet prezentacija za preostale četiri opštine i to: Crveni krst-Niš, Preševo, Crna Trava i Nova Varoš.

Druga faza projekta predviđa organizovanje intenzivnih i aktivnih obuka zaposlenih u opštinama, koji će od strane opštine biti zaduženi za održavanje i ažuriranje novih Internet prezentacija.
„Postojeće stanje u opštinama je neophodno poboljšati kako bi se građanima i privredi olakšali svakodnevni postupci pred organima lokalne samouprave. Postavljanje građanina u prvi plan i funkcionisanje države kao servisa građana je moguće samo uz adekvatnu primenu modernih informacionih tehnologija. Uvođenje servisa smo realizovali kroz Internet portale elektronske uprave, a deo kroz projekte nabavke potrebnih softverskih rešenja za konkretne opštine.“, istakla je Jasna Matić, ministarka za telekomunikacije i informaciono društvo.

Prvi korak koji smo preduzeli je bila izrada Internet prezentacija opština koje nemaju svoju Web prezentaciju. Stupili smo u kontakt sa opštinama i organizovali prikupljanje informacija koje su neophodne za sadržaj sajtova. Na osnovu prikupljenih informacija urađene su Internet prezentacije za sedam opština. Sve prezentacije su urađene u skladu sa Preporukama za izradu Internet prezentacija državnih organa Srbije i u skladu sa kriterijumima ePristupačnosti, izjavio je Damir Baralić, direktor Republičkog zavoda za informatiku i Internet.

Gospodin Baralić je naglasio, da se ceo ovaj projekat izvodi bez dodatnih sredstava iz budžeta Srbije. Po okončanju projekta, gospodin Baralić je najavio dugoročnu saradnju sa opštinama, u smislu pružanja pomoći IT sektorima u opštinama, a kao jedan korak u tom smeru je i otvaranje foruma za pomoć opštinama u okviru portala Zavoda. Forum će biti otvoren do kraja obuke i na njemu će moći da se postave pitanja i da se dobiju odgovori, razmene iskustva i sl.

Leave a Reply