olajn-privatnost
Internet

Predstavnik Poverenika na međunarodnoj konferenciji „Onlajn privatnost“

Predstavnik Poverenika govori danas, 20. marta na međunarodnoj konferenciji „Onlajn privatnost – pristajanje na budućnost” koja se održava 20. – 21. marta 2013. na Malti. Nevena Ružić, pomoćnica generalnog sekretara Službe Poverenika, učestvuje na konferenciji ispred Poverenika i Savetodavnog Komiteta Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka.

olajn-privatnost

Međunarodna konferencija „Onlajn privatnost – pristajanje na budućnost”(Online Privacy: Consenting to your Future) organizuje se u okviru projekta „Consent” (pristanak) koji finansira Evropska Unija, u pogledu odnosa potrošača/korisnika i privatnosti u uslugama koje generišu sadržaje korisnika u digitalnog ekonomiji. Konferencija okuplja stotinu stručnjaka u oblasti onlajn privatnosti različitih profesija i različitih zainteresovanih strana: od predstavnika Evropske komisije, Evropskog supervizora za zaštitu podataka, Saveta Evrope, univerziteta, međunarodnih udruženja građana, državnih organa nadležnih za zaštitu podataka ili visokotehnološki kriminal, kao i privatnog sektora. Pored panel diskusija, nekoliko predstavnika pozvano je da se obrati skupu pojedinačno.

Nevena Ružić, koja je članica Biroa Savetodavnog komiteta Konvencije 108. Saveta Evrope govoriće o procesu Modernizacije Konvencije 108 o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka.

Sve troškove učešća Nevene Ružić snosi Savet Evrope.

Leave a Reply