Internet

Predstoji ekspanzija prenosa video sadržaja

Cisco softphone softwareKompanija „Cisco“ je prošle nedelje  u hotelu Hajat organizovala skup posvećen sagledavanju aktuelnih trendova u prenosu video sadržaja.

Goran Obradović, generalni direktor „Cisco“-a za Srbiju je otvarajući skup naglasio da su analize u kompaniji „Cisco“ pokazale da prenos video signala preko Interneta ogromno narasta i da će zato video biznis postati važan segment poslovanja u bliskoj budućnosti. Postoje predviđanja da će do 2013. godine video saobraćaj porasti za 6 puta.

Suzana Radović iz „Cisco“-a je govorila i o budućnosti Interneta. Na razvoju Interneta su okupljeni najbolji umovi sveta i za 20 godina je ostvaren epohalan razvoj. Skoro da nema delatnosti koja ne koristi Internet i koja svoj razvoj ne sagledava u primenama Interneta.

Radović se zapitala: Zašto mladi danas komuniciraju na sasvim drugi način i zašto oni Internet vide kao osnovni medij za rad, zabavu, informisanje i komuniciranje? Oni rado na „Youtubu“ ostavljaju svoj video materijal.

Ranije je video zapis proizvodila samo filmska industrija, a sada svi mogu da stvaraju video zapis i žele da ga komuniciraju.

Svake godine se za oko 40% povećava količina video zapisa. Rast će biti još intenzivniji jer će kompanije zbog štednje morati da budu još restriktivniji u službenim putovanjima i povećavaće ulaganja u telekonferencije i razmene video sadržaja.

Strateški pravac delovanja Cisco-a će biti osposobljavanje za podršku kompanijama u prenosu sve obimnijeg video sadržaja.

Cisco je na ovom skupu okupio predstavnike Internet privajdera nudeći im da zajedno sagledaju trendove u razvoju video sadržaja i upoznaju najnovije Cisco tehnologije za njegov prenos.

Leave a Reply