Internet

Preko 513 miliona korisnika Interneta u Kini!

Prema statističkim podacima Kineskog centra za informisanje na Internetu (China Internet Network Information Center), broj korisnika Interneta u Kini je do kraja 2011. godine dostigao 513 miliona.

Podaci pokazuju da je stopa penetracije pristupa Internetu u Kini 2011. godine bila 38,3 odsto,odnosno za 4 odsto više u odnosu na 2010. godinu.

Pored toga, broj korisnika Interneta preko mobilne telefonije je prošle godine bio 356 miliona,što je za 17.5 odsto više u odnosu na 2010. godinu.

Leave a Reply