Internet

Preliminarni rezultati Konkursa za 4PI

Komisija RNIDS-a je od 191 prijavljenog projekta za Program podrške projektima popularizacije Interneta za 2011. (skraćeno: 4PI), 12. septembra napravila uži izbor od 26 projekata.

Prilikom odlučivanja o dodeli sredstava, Komisija RNIDS-a je uzela u obzir prevashodno doprinos projekta u razvoju Interneta i telekomunikacija, kao i troškove koji se odnose na oblast delovanja RNIDS-a, i te stavke je u odabranim projektima i podržala. Indirektni troškovi nisu uzeti u obzir, a nijedan od projekata odabranih za finansiranje nije dobio pun traženi iznos.

Izabrani nosioci projekata su do 15. septembra mogli da se izjasne da li su odobrena sredstva dovoljna za realizaciju njihovog projekta i u kojoj meri deo projekta koji se odnosi na upotrebu internet tehnologija može da se ostvari. Takođe, nosioci projekata moći će od 19. do 21. septembra dodatno da obrazlože Komisiji RNIDS-a eventualne korekcije projekata, nakon čega će biti objavljen i konačni spisak podržanih projekata, sa dodeljenim iznosima.

Leave a Reply