srbija
E-servisi · Internet

Prenos sednica Skupštine Srbije preko Interneta

Skupština Srbije će uskoro početi da preko Intereneta prenosi plenarna zasedanja i sednice drugih skupštinskih tela, najavio je danas zamenik generalnog sekretara srpskog parlamenta Mladen Mladenović.

Na skupu Internet dijalog Srbije, on je rekao da će uživo biti prenošene sve sednice svih tela Skupštine Srbije i istakao da će broj pristupa preko skupštinskog sajta biti neograničen.

srbija

Mladenović je rekao da je, posle uvođenja elektronskih sastanaka odbora, u planu i da počnu elektronski sastanci planarnih zasedanja, tako da će poslanici moći preko laptopova da učestvuju u radu iako nisu fizički u sali.

To znači, dodao je, da će preko laptopova moći da pregledaju predloge zakona i podnose amandmane.

Istakao je da se sa Trezorom Ministarstva finansija Srbije radi portal, preko koga će poslanici imati dnevni uvidu u trošenja budžetskih korisnika, što će, kako je istakao, omogućiti bolje kontrolu trošenja novca iz republičkog budžeta.

Početak rada tog portala, prema rečima Mladenovića, očekuje se do sredine 2014. godine.

On je još dodao da se svakodnevno radi na što većoj otvorenosti rada Skupštine Srbije, napominjući jedna od novosti da se na sajt stavljaju svi stenogrami sa zasedanja, tako da javnost ima bolji uvid u rad poslanika.

Stalni predstavnik UN u Srbiji Vilijam Infante je ocenio da Srbija dobro napreduje u razvoji elektronske uprave i predcizrao da se na listi od 139 zemalja UN 2012. nalazlila na 51. mestu. To je, kako je istakao, mnogo bolje mesto nego pre početka krize.

Infante je ukazao da je otvorenost i transprentnost rada vlade, parlameta i drugih državnih službi vazno za demokratski fincionisanje države i za uspešnu borbu protiv korupcije.

Leave a Reply