Internet · Provajderi

Prestavljanje redizajniranog sajta KBC “Bežanijska kosa”

U sredu 7. maja u amfiteatru KBC-a “Bežanijska kosa” održaće se prezentacija redizajniranog sajta KBC “Bežanijska kosa”, na kojoj će govoriti Doc dr Nikola Milinić, direktor KBC Bežanijska kosa, dipl. ing. Miloje Sekulić, E-PR direktor, McCann Erickson Public Relations i dr Dragomir Dimitrijević, predstavnik slepih i direktor razvoja i osnivač „Advanced Payment Networks“, kompanije za informatički i finansijski inženjering i konstalting.

Prateći najnovije svetske trendove u savremenoj internet komunikaciji, menadžment KBC »Bežanijska kosa« odlučio je da se postojeća internet stranicaove bolnice redizajnira, čime će informisanost pacijenata o kapacitetima i uslugama bolnice biti podignuta na značajno viši nivo.

Posebna pažnja prilikom izrade sajta data je sekciji komunikacije sa stručnjacima KBC-a putem, tako da će pacijenti moći da postavljaju pitanja o svojim tegobama i dobiju odgovor i preporuke za dalje lečenje u roku od 24 sata. Sem toga, u potpunosti su poštovani standardi koji omogućavaju da ovaj sajt bude dostupan i »čitljiv« slabovidim i slepim osobama, što obično nije slučaj u domaćoj praksi, čime je ovaj deo populacije izjednačen sa osobama bez hendikepa u sferi dolaska do potrebnih zdravstvenih informacija.

Na ovaj problem slepih i njegova moguća rešenja ukazaće dr Dragomir Dimitrijević koji je bio konsultant prilikom izrade, testirao čitljivost sajta po njegovom završetku i dao povoljno mišljenje o sajtu. Tehnička rešenja koja su primenja tokom izrade sajta omogućiće da on bude odlično pozicioniran na pretraživačima i time zainteresovanima omogući brži dolazak do željenih informacija.

One thought on “Prestavljanje redizajniranog sajta KBC “Bežanijska kosa”

Leave a Reply