Internet

Preuzimanje servisa WhatsApp pod istragom

Electronic Privacy Information Centre i Centre for Digital Democracy u zajedničkom prigovoru koji su podneli američkom FTC-u zahtevaju da se sprovede istraga oko prodaje WhatsAppa, te da se ista po potrebi i zaustavi.

Kao glavni razlog zbog čega bi FTC trebao istražiti prodaju, odnosno preuzimanje  WhatsAppa, ističe se ugrožena privatnost korisnika. Poznato je da dobar deo finansijskog kolača Facebook ostvaruje kroz reklame, a takođe je poznato i da WhatApp do sada nije iste prikazivao unutar aplikacije, štaviše garantovao je korisnicima da neće ustupati njihove lične podatke u svrhu reklamiranja.

whatsapp

Takođe ove dve organizacije predlažu, ako FTC ne zaustavi prodaju WhatsAppa, da se barem njegovi korisnici izuzmu od prikupljanja podataka koje vrši Facebook. Po pitanju prigovora iz Facebooka su se kratko oglasili preko portparola koji je još jednom ponovio da kupovina neće uticati na dosadašnju privatnost korisnika.

Leave a Reply