Internet

Prezentacija u PKB nacionalnog Internet domena .rs

U Privrednoj komori Beograda je 13.02.2008. održana prezentacija Registra nacionalnog Internet domena Srbije (RNIDS) i aktivnosti vezanih za pravila registracije na novi nacionalni Internet domen .rs.

Do sada korišćeni .yu domen prestaje da postoji 30. septembra 2009. Sva postojeća imena su rezervisana 6 meseci, a registracija slobodnih imena počinje uskoro. Inače, registracija se vrši preko Ovlašćenih registara na godišnjem nivou (maksimalni zakup do 10 godina unapred) a cene za korisnike se slobodno formiraju na tržištu. Trenutno je u toku predregistracija, a početak registracije će RNIDS blagovremeno objaviti.

RNIDS je stručna, nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija obrazovana kao Fond koja je nadležna za organizaciju i upravljanje nacionalnim Internet domenom najvišeg nivoa, kao i za upravljanje centralnim registrom novog nacionalnog domena .rs. RNIDS je za svoje poslovanje dobila saglasnost od nadležne međunarodne organizacije “Internet Corporation for Assigned names and Numbers – ICANN” u septembru 2007. nakon dugotrajne procedure.

Veoma detaljnu prezentaciju je održao g. Vojislav Rodić, član Upravnog odbora RNIDS. Prisutni su imali mogućnost da saznaju detalje o opštim uslovima registracije .rs domena, o radu ovlašćenih registara, arbitražnom postupku za rešavanje eventualnih sporova povodom regitracije .rs domena, adresnom prostoru novog domena i sl. Posebno je značajno da se pojavio i adresni prostor .in.rs za fizička lica, koja do sada tu mogućnost nisu imala. Takođe je i firmama omogućeno da po potrebi mogu da zakupe za svoje potrebe više domena, što im pruža dodatne mogućnosti u poslovanju.

Sve informacije vezane za registraciju .rs domena možete naći na sajtu RNIDS, www.rnids.rs.

PREZENTACIJE:

One thought on “Prezentacija u PKB nacionalnog Internet domena .rs

Leave a Reply