E-servisi · Internet

Prezentovan Centralni registar zbirki podataka o ličnosti

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i Privredna komora Srbije, organizovali su prezentaciju Centralnog registra zbirki podataka o ličnosti

Izuzetno veliki broj rukovalaca zbirki podataka o ličnosti, od predstavnika manjih privrednih subjekata do rukovodilaca velikih državnih sistema, okupili su se na prezentaciji Centralnog registra zbirki podataka o ličnosti, kako bi se upoznali sa zakonskom obavezom da od 15. maja upišu u Centralni registar, sve svoje evidencije o zbirkama podataka o ličnosti koje vode u svojoj sredini ili kompanijama u kojima rade.

Centralni registar uspostavlja i vodi Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Otvarajući sastanak Poverenik, Rodoljub Šabić, rekao je da je to jedinstvena evidencija o zbirkama podataka o ličnosti u Srbiji i da se procenjuje da u našoj zemlji ima nekoliko stotina hiljada rukovalaca koji obrađuju podatke o ličnosti, a da bi u Centralni registar trebalo da bude upisano više od milion zbirki podataka o ličnosti. On je naglasio da nas je Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom obavezao da izgradimo efikasan mehanizam, koji je sposoban za primenu ovih standarda u praksi. Formiranje i punjenje Centralnog registra je kompleksan zadatak, koji će dugo trajati, ali Srbija kao i sve zemlje u tranziciji, ima zadatak da korenito izmeni odnos prema privatnosti, koja je dugo bila potcenjivana. Šabić je istakao da je mali broj subjekata uneo svoje zbirke podataka u predviđenom roku. Međutim, u prvoj fazi primene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti neće biti insistiranja na prekršajnoj odgovornosti, osim u slučajevima namernog i grubog kršenja zakona. Kazne za nepoštovanje Zakona kreću se od 20.000 do 500.000 dinara za pravna lica, a za fizička od 5.000 do 50.000 dinara. Subjekti koji vrše obradu podataka ličnosti dužni su da najmanje 15 dana ranije prijave nameru obrade podataka o ličnosti osim ako zakonom to nije drugačije propisano. Podaci moraju biti zaštićeni od zloupotreba, uništenja, gubitka, neovlašćenih promena ili pristupa. Podaci koji se odnose na nacionalnu pripadnost, rasu, pol, jezik, veroispovest, pripadnost političkoj stranci, sindikalno članstvo, zdravstveno stanje, primanje socijalne pomoći, žrtvu nasilja, osudu za krivično delo i seksualni život, mogu se obrađivati na osnovu slobodnog pristanka lica, osim kada zakonom nije dozvoljena obrada ni uz pristanak. Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Rodoljub Šabić, rekao je na skupu da je Centralni registar javan i dostupan na adresi http://registar.poverenik.rs.

Leave a Reply