registracija
E-servisi · Internet

Produženje registracije vozila preko portala e-Uprave i za pravna lica

Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije podsetilo je danas na to da je u poslednjih nekoliko godina preduzelo značajne korake kako bi uz pomoć savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija unapredilo svoju zakonsku servisnu funkciju prema građanima.

U saopštenju se navodi da je od 1. oktobra 2012. godine, realizacijom projekta “Produženje registracije vozila kod ovlašćenog pravnog lica za vršenje tehničkog pregleda vozila”, primenom jednog sveobuhvatnog e-government rešenja, vlasnicima motornih i priključnih vozila omogućeno produženje registracija na ovlašćenim tehničkim pregledima bez odlaska u nadležnu policijsku stanicu, uz uvažavanje i poštovanje njihovog vremena.

registracija

Projekat je realizovan u saradnji Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija – Uprave za digitalnu agendu, Ministarstva finansija i privrede – Uprave za trezor i Udruženja osiguravača Srbije.

Centralno mesto u ovom novom sistemu predstavlja Portal e-Uprava, nacionalni portal koji funkcioniše kao jedinstveni državni šalter ka elektronskim uslugama državnih organa koje su namenjene fizičkim, pravnim licima, kao i drugim organima državne uprave.

Do sada je na ovaj način produžena registracija za približno 18.000 vozila na 120 ovlašćenih tehničkih pregleda.

Unapređenjem ovog sistema, kroz uključivanje i Agencije za privredne registre, od 19. februara 2013. godine biće omogućeno produženje registracije i pravnim licima vlasnicima motornih i priključnih vozila na istim ovlašćenim tehničkim pregledima.

Korišćenje novih informacionih tehnologija u današnjem digitalnom svetu predstavlja način da državna administracija transformiše odnose sa fizičkim i pravnim licima, kao i sa drugim delovima javne administracije.

Projekat “Elektronska usluga izdavanja registracione nalepnice korišćenjem portala eUprava” predstavlja kamen temeljac ubrzanog razvoja elektronske uprave u Srbiji.

Najveće pozitivne efekte primene savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija, odnosno daljeg razvoja e-Uprave u svim nivoima javne uprave u Srbiji, osetiće građani, što i jeste osnovni cilj svake demokratske države, dodaje se u saopštenju.

Leave a Reply