E-servisi · Internet

Projekat “Razvoj intraneta”

U okviru projekta “Izgradnja kapaciteta RGZ-a” komponenta “Razvoj intraneta” članovi radnog tima RGZ-a boravili su u Švedskom gradu Erebru (Örebro) od 29. avgusta do 3. septembra 2010.

Cilj posete je bio da se radni tim upozna sa izradom, organizacijom i održavanjem Intraneta u Švedskoj agenciji za upravljanje zemljištem Lantmateriet (Läntmateriat).

Lantmateriet je švedska agencija za kartografiju, katastar i registraciju zemljišta. Ova agencija je odgovorna za efikasno pružanje osnovnih geografskih i zemljišnih informacija. Locirana je u gradu Jevle (Gävle). Organizaciona jedinica koja se bavi Internet servisima se nalazi u gradu Erebru (Örebro).

Domaćin je najpre prezentovao svoju instituciju i njenu organizaciju a zatim i plan aktivnosti za narednih pet dana. Aktivnosti su se bazirale na nizu predavanja i diskusija. Predavanja su bila prezentovana po sledećim temama:

  • Uvod i metodologija;
  • Sistem za upravljanje sadržajem;
  • Uključivanje korisnika u proces razvoja intraneta;
  • Upravljanje sadržajem i podrška;
  • Razvoj prototipa i aplikacija;
  • Od projekta do održavanja.

Članovi radnog tima su imali prilike da prezentuju dosadašnje aktivnosti na projektu. Kraćom prezentacijom prikazana je inicijalna verzija strukture intraneta, arhitektura informacija i prototip.

Tokom svih prezentacija komunikacija je bila dvosmerna, aktivno se učestvovalo u razmatranju svih tema i pitanja sa obe strane.

Na kraju radne nedelje napravljen je rezime i isplanirane su buduće aktivnosti i vremenski okvir.

Leave a Reply