Internet

Promena oznake Internet domena Telekom Srbije

Preduzeće za telekomunikacije «Telekom Srbija» a.d. obaveštava javnost i svoje korisnike da je u skladu sa promenom oznake Internet domena, na javnim veb sajtovima i sistemu za razmenu elektronske pošte promenjeno dosadašnje ime Internet domena Telekoma Srbija sa telekom.yu na telekom.rs.

Leave a Reply