Internet

Promena oznake internet domena Telekoma Srbije

Preduzeće za telekomunikacije «Telekom Srbija» a.d. obaveštava javnost i svoje korisnike da je u skladu sa promenom oznake Internet domena, na javnim veb sajtovima i sistemu za razmenu elektronske pošte promenjeno dosadašnje ime Internet domena Telekoma Srbija sa telekom.yu na telekom.rs.

Do 30.09.2008. godine, važiće oba domena, a zatim se domen telekom.yu ukida.

Leave a Reply