Internet

Promene na čelu IAB SERBIA

Na nedavno održanom sastanku osnivača IAB Serbia, izabran je predsednik Upravnog odbora – Vladimir Aranđelović, predstavnik agencije Direct Media.

Među nadležnostima predsednika Upravnog odbora su da deluje u skladu sa ciljevima i zadacima definisanim Statutom udruženja, kao i da koordinira i usmerava članove Upravnog odbora u njihovom radu i aktivnostima koje u skladu sa Statutom podrazumevaju predlaganje, biranje i razrešavanje rukovodilaca udruženja, donošenje strateških planova rada Udruženja, kao i vršenje drugih nadležnosti u skladu sa važećim zakonima i prihvaćenim međunarodnim standardima.
Kompletno članstvo Upravnog odbora, kao i sastav Nadzornog odbora IAB Serbia

Leave a Reply