Internet

Promocija podržanih projekata u okviru 4PI

U Domu internet domena Srbije, 3. oktobra u 12.00, biće promovisano 26 projekata koji su dobili finansijsku podršku Registra nacionalnog internet domena Srbije na Konkursu za 4PI 2011.

Komisija RNIDS-a je od 191 prijavljenog projekta za Program podrške projektima popularizacije Interneta za 2011. (skraćeno: 4PI), odlučila da 6.000.000 dinara rasporedi na 26 izabranih projekata. Među podržanim projektima najveći broj čine internet sajtovi i portali za obrazovne, naučne i druge potrebe, a zastupljeni su i edukativni i izdavački projekti u “realnom svetu” vezani za oblast Interneta.

Prilikom odlučivanja o dodeli sredstava, Komisija RNIDS-a je uzela u obzir prevashodno doprinos projekta u razvoju Interneta i telekomunikacija, kao i troškove koji se odnose na oblast delovanja RNIDS-a, i te stavke je u odabranim projektima i podržala. Indirektni troškovi nisu uzeti u obzir, a nijedan od projekata odabranih za finansiranje nije dobio pun traženi iznos.

Promociji podržanih projekata prisustvovaće nosioci izabranih projekata, članovi Komisije RNIDS-a i predstavnici rukovodstva RNIDS-a. Lista podržanih projekata biće objavljena na dan promocije.

Leave a Reply