E-servisi · Internet

Promocija portala eUprava u Vladi Srbije

Premijer Srbije Mirko Cvetković je izjavio da je danas počeo s radom Portal eUprava Rebulike Srbije, na kome privreda i građani mogu dobiti pedesetak različitih usluga državne uprave elektronskim putem, bez potrebe da odlaze na šaltere zvaničnih institucija. On je najavio da će u naredne dve godine broj usluga u elektronskom obliku biti povećan na oko 500.

Premijer Cvetković je naveo da putem ličnih računara građani i privreda mogu dobiti razne potvrde, izvode iz matičnih knjiga i podneti zahteve za različita dokumenta.

On je podsetio da je pre godinu dana, kada je uvedena elektronska Vlada Srbije, rekao da će u narednih 12 meseci ista usluga biti omogućena i privredi i građanima, što je danas i učinjeno.

Ministarka za telekomunikacije i informaciono društvo, Jasna Matić je podsetila da je Portal eUprava otvoren na dan kada se u Evropskoj uniji obeležava Dan digitalne agende i najavila da će Srbija postepeno uvoditi ovu vrstu pružanja usluga koja u EU već postoji.

Matićeva je rekla da je Portal projekat Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo i Republičkog zavoda za informatiku i Internet, a urađen je u saradnji sa Narodnom bankom Srbije i Ministarstvom finansija u delu koji se odnosi na elektronsko plaćanje.

Damir Baralić, direktor Republičkog zavoda za informatiku i Internet, pojasnio je da svaki korisnik koji pristupi Portalu, može da pronađe uslugu koja mu treba u tom trenutku, prijavi se na sistem uz pomoć elektronskog sertifikata, popuni elektronski formular, elektronski ga potpiše, plati sve neophodne takse i preda ga nadležnom organu na rešavanje. Praktično je na taj način zamenjen dolazak na šalter i čekanje redova i na taj način omogućeno je ljudima da poslove sa državom obavljaju na lakši način.

Na Portalu u ovom trenutku 27 ustanova pruža više od 50 elektronskih usluga. Među tim ustanovama su i MUP Srbije, Nacionalna služba za zapošljavanje, Agencija za privredne registre, Poreska uprava, Republički geodetski zavod, privredni sudovi i pojedine opštine i gradovi, kao što su Loznica i Inđija.

Leave a Reply