E-servisi · Internet

Promovisana Internet prezentacija Republičke agencije za poštanske usluge

Povodom početka rada Republičke agencije za poštanske usluge održana je konferenciju za novinare u Medija centru. Tom prilikom promovisana je Internet prezentacija agencije koje je je urađena u saradnji sa Republičkim zavodom za informatiku i Internet. Adresa prezentacije je http://www.rapus.rs/.

Prisutnima su se obratili Dragan Đorđević, predsednik Saveta Agencije, zatim Jovan Kepčija, član Saveta Agencije i dr Nikola Trubint, član Saveta Agencije.

Rapus

Nova prezentacija urađena je u skladu sa Preporukama za izradu Internet prezentacija organa državne uprave i standardima ePristupačnosti. Prezentacijane ne sadrži fleš animacije, jer istraživanja pokazuju da većina korisnika Interneta u Srbiji i dalje koristi dial-up konekciju, te bi to izazvalo posebne teškoće za korisnike prilikom učitavanja stranice.

Uz uobičajen korisnički meni, izdvajamo zaista bogatu sekciju Dokumenti gde se mogu naći svi domaći i međunarodni zakoni koji regulišu ovu i srodne oblasti, zatim podzakonska akta, izveštaji Agencije i rečnik pojmova ove oblasti.

Sekcija Dozvole sadrži zahteve za dobijanje potrebnih dozvola i saglasnosti od strane Agencije, koje zainteresovani mogu preuzeti. Korisna je i sekcija Baza operatora u kojoj se nalazi spisak operatora, u Republici Srbiji, koji su dobili saglasnost za obavljanje nerezervisanih usluga koje ne pripadaju univerzalnim uslugama.

Agencija je do sada izdala 23 saglasnosti operatorima za obavljanje poštanskih usluga, dok tri operatora, uprkos tome što nisu dobila potrebnu saglasnost i dalje rade, rekao je predsednik Saveta Agencije Dragan Đorđević. Prema njegovim rečima, problem je u tome što su kazne koje im inspektori izriču, simbolične i ocenio da bi situacija bila drugačija ukoliko bi se kazne drastično povećale.

Član Saveta Agencije, Jovan Kepčija je objasnio da su isprva svi operatori dobili saglasnost za rad, kako ne bi došlo do prekida u radu tokom perioda čekanja na dobijanje dozvole. Prema njegovim rečima, istovremeno se radi na izradi opštih uslova, te će operatori osim prethodno dostavljene dokumentacije za izdavanje saglasnosti, morati da dostave i posebne uslove za obavljanje poštanskih usluga za svoj segment poslovanja.

Član Saveta, dr Nikola Trubint, naveo je da cene univerzalnog poštanskog servisa određuje Vlada Srbije, a za sada ga obavlja samo preduzeće PTT Srbija. Nastojaćemo da otvaranjem mreže poštanskih operatora motivišemo još nekog velikog “igrača” da konkuriše za licencu tj. univezalnu uslugu, te bi na taj način konkurencija dovela i do smanjivanja cena, ukazao je Trubint.

Leave a Reply