Provajderi

“Zeleni” EUnet od sada račune šalje samo elektronskim putem

EUnet  obaveštava korisnike da će račune za sve servise koje imaju kod EUneta ubuduće slati elektronskim putem, na  email adresu.

EUnet kao lider u IT industriji i kompanija koja nudi najnovije usluge i rešenja za poslovanje preko Interneta želi da  svojim primerom ukaže na novu mogućnost koju bi mogli da iskoriste svi u svom poslovanju. Dodatna povoljnost slanja računa klijentima elektronskim putem je velika ušteda koju na ovaj način ostvarujete.

Kao društveno odgovorna firma, a u cilju zaštite životne sredine i očuvanja prirodnih resursa, opredelilu su se da svojim korisnicima više ne šalju račune u štampanom obliku. Došli su do podatka da slanjem faktura elektronskim putem, svakog meseca spasu približno 50 stabala od seče. Takođe, nisu zanemarljive uštede koje se na ovaj način ostvaruju u materijalu i energiji.

S obzirom na novi način dostavljanja računa, mole se korisnici da obaveste EUnet ukoliko je promenjena email adresa ili kontakt podaci lica nadležnog za poslove prijema i kontrole računa  dobavljača.

Leave a Reply