Provajderi

IP telefonija unapređuje poslovanje banaka

Poslovanje banke i svake druge finansijske institucije, veoma zavisi od pouzdanosti i bezbednosti telekomunikacionog sistema. Banke posluju u kompetitivnom okruženju i moraju imati vrhunske komunikacione i IT sisteme.

Postoje tri glavna razloga zbog kojih finansijske institucije prelaze sa klasične na IP telefoniju, i to su: smanjenje troškova poslovanja, povećana fleksibilnost sistema i unapređenje korisničkog servisa.

Moderna IPT rešenja mogu značajno umanjiti telefonske račune pre svega zbog eliminisanja međugradskih i međunarodnih poziva. Zahvaljujući povezivanju svih poslovnih jedinica u jedinstveni sistem, IP telefonija omogućava besplatne pozive između korisnika unutar iste mreže. Za kompanije koje imaju veliki broj poslovnica i radnika na terenu, to je velika prednost.

Programi za povećanje produktivnosti mogu da transformišu desktop aplikacije u multimedijalni komunikacioni centar koji omogućava: pozivanje iz baze podataka, contact screen pop-up, identifikaciju poziva i integraciju kalendara, pa zaposleni imaju veću kontrolu voice i e-mail poruka i mogu ih prosleđivati kolegama, pozivati jedni druge i uspostavljati konferencijske pozive.

Softphone aplikacije zaposlenima omogućavaju da budu u pokretu, a da im se pozivi rutiraju na laptop i da budu operativni sa bilo koje lokacije, a što je još važnije, omogućeno je klijentima da komuniciraju sa svojim kontaktom čak i kada je na putu.

Zahvaljujući integraciji IP telefonije, kompjuterskih tehnologija i poslovnih aplikacija, sistem može da pruži pravu informaciju operateru u pravom trenutku – kada se korisnik javi. Tada se na ekranu pojave brojevi telefona i računa, kao i trenutno stanje na računu.

Sistem eliminiše mogućnost da se klijentu postavljaju ista pitanja više puta, zato što se najnovije informacije uključujući i beleške koje su napravljene tokom prethodnih poziva pojavljuju na ekranu operatera. Sve ove mogućnosti korisničkog servisa povećavaju zadovoljstvo klijenata.

IP telefonija je poslednjih godina sve više prihvaćena i na srpskom tržištu, a lider u ovoj oblasti je kompanija Algotech, vodeći integrator rešenja za korporativnu telefoniju i kontakt centre u centralnoj i istočnoj Evropi. Stručnjaci ove kompanije učestvovali su u formiranju i aktiviranju više od 200 IP telefonskih rešenja i kontakt centara.

Jedno od rešenja koje je Algotech integrisao je i Avaya communication manager u Findomestic banci, što je omogućilo povezivanje svih poslovnica u jedinstveni sistem, čime su značajno umanjeni troškovi poslovanja.

„IP telefonija je značajno unapredila naše poslovanje”, rekao je Jean Verneyre, član IO Findomestic banke i dodao “Integracijom jedinstvenog distribuiranog IPT rešenja dobili smo mnogo na fleksibilnosti razvoja naših poslovnica, kontroli i smanjenju troškova, čemu je doprinelo i kombinovanje novih servisa kao što su Meet-me conference, koji nam omogućava sastanke na daljinu.”

“Iz više razloga, IP telefonija je tehnologija budućnosti koja je dostupna danas, a pozitivni rezultati ove tranzicije su poznati već neko vreme. IPT omogućava fleksibilnost i interoperatibilnost, transfer poziva između filijala, kao i integraciju sa desktop aplikacijama. Uštede u poslovanju su značajne, a klijenti su zadovoljniji jer je usluga brža i efikasnija“, rekao je Aleksandar Bakoč, direktor kompanije Algotech Srbija.

Leave a Reply