Provajderi

Open IPTV na dva TV prijemnika

Svi postojeći i novi Open IPTV korisnici sada imaju mogućnost da programske pakete ove visokokvalitetne digitalne televizije prate na dva TV prijemnika.

To znači da ubuduće odabrane Live TV pakete, kao i sve snimljene sadržaje, možete pratiti na dva TV prijemnika. Takođe, iznajmljene filmove elektronske videoteke (VoD) možete nezavisno pratiti na oba TV prijemnika, a sva podešavanja korisničkih profila, kupovina novih programskih paketa, snimanje ili iznajmljivanje sadržaja biće automatski kreirana na oba STB uređaja, bez obzira sa kog ste inicirali promene.

Nadoknada za korišćenje dodatnog STB uređaja je 250 dinara, bez PDV-a, dok cena mesečne pretplate za odabrane Live TV pakete ostaje nepromenjena i sada se odnosi na oba TV prijemnika.

Dodatni STB uređaj možete povezati na TV prijemnik samostalno ili, ukoliko to želite, instalaciju će izvršiti naše tehničko lice. Cena instalacije dodatnog STB uređaja je 1355, 09 dinara, bez PDV-a.

Leave a Reply