Provajderi

Sajt Infostud istraživao da li žene u Srbiji zarađuju manje i zašto

Razlike u platama između žena i muškaraca u Srbiji manje nego u Centralnoj Evropi

U istraživanju sprovedenom krajem prošle godine na sajtu www.poslovi.infostud.com svaki peti ispitanik rekao je da se u firmi u kojoj radi ili je poslednje radio dešava da muškarci zarađuju više od žena na istim pozicijama, ali i da to nije pravilo.Takođe, čak 41% ispitanih smatra da muškarci dobijaju više povlastica (bonusi, mogućnost napredovanja, povišice) od žena za isti uložen trud.

Šta bi mogli biti uzroci ove pojave?

Jedan od mogućih uzroka, prema odgovorima ispitanika pretežno muškog pola, je da žene prihvataju manju platu jer se zapravo ređe “bore” za povišicu. Kao najčešći razlog za to navode sigurnost radnog mesta, zatim mišljenje žena da ne mogu same ništa promeniti po tom pitanju i nemogućnost promene posla. Nešto manje verovatni razlozi su neobaveštenost, sopstveno uverenje žena da nisu dovoljno uspešne kao muškarci, dok su najmanje verovatni razlozi mogućnost usavršavanja i napredovanja i ljubav prema poslu.

Prema istom istraživanju vezanom za utvrđivanje razlika u platama između muškaraca i žena, jedan od manje verovatnih uzroka razlike u platama je uverenje da su kod muškaraca često izraženije one lične osobine i sposobnosti koje doprinose poslovnom napretku. Ipak, najmanji broj ispitanih smatra da je verovatno da žene same biraju poslove koji su generalno slabije plaćeni i da su žene manje ambiciozne te im uspešna karijera nije toliko bitna.

Treba pomenuti da je, u poređenju sa Češkom, Slovačkom i Mađarskom, u Srbiji razlika u platama najmanja. Naime, muškarci u Srbiji zarađuju 8,5% više od žena na istim pozicijama, dok u Češkoj taj broj iznosi 16%, u Slovačkoj 15% i u Mađarskoj 12%.

Prognoza ispitanika o situaciji u ovoj oblasti za 10 godina

Više od polovine (53%) ispitanika smatra da će se razlika u platama između muškaraca i žena na istim radnim pozicijama u narednih deset godina, smanjiti, ali će muškarci i dalje više zarađivati. Svaki peti ispitanik misli da će razlika u potpunosti nestati, a svega 5%, najvećim delom pripadnika muškog pola, smatra da će se ova razlika preokrenuti u korist žena. Ostatak misli da se u narednim godinama ništa neće promeniti.

Više informacija o rezultatima istraživanja u kom je učestvovalo 926 ljudi možete pogledati na http://poslovi.infostud.com/rezultati-ankete-razlike-u-platama-izmedju-muskaraca-i-zena/

Leave a Reply