Provajderi

Sajt Infostud, pred 8.mart, analizirao kakav je položaj žena po pitanju zapošljavanja i zarada

Zašto žene zarađuju manje od muškaraca?

Ako su imale sreće da se zaposle, žene u Srbiji će, prema podacima sajta www.istrazivanjeplata.com, zarađivati 8,5% manje nego muškarci na istim pozicijama. Iako je ova razlika manja nego u nekim zemljama Centralne Evrope, (u Češkoj taj razlika iznosi 16%, u Slovačkoj 15% i u Mađarskoj 12%) učesnici u istraživanju navode šta su po njihovom mišljenju glavni razlozi za to.

Na jednoj strani, ispitanici pretežno ženskog pola, kao mogući uzrok ovoj pojavi ističu verovanje da žene ređe dobijaju šansu da napreduju iz dva razloga: zato što žene svakog časa mogu odlučiti da zasnuju ili prošire porodicu i napuste kompaniju, ali i zbog toga što se posmatraju kao „slabiji pol” i emotivne, te da neće moći da rukovode i kontrolišu druge ljude efikasno.

Sa druge strane, prema mišljenju pretežno muških ispitanika, jedan od važnijih uzroka za razliku u primanjima muškaraca i žena je uverenje da su kod muškaraca često izraženije one lične osobine i sposobnosti koje doprinose poslovnom napretku – liderske sposobnosti, samopouzdanje, predanost poslu, usmerenost na finansijske rezultate… Takođe, jedan od mogućih uzroka je i to da žene prihvataju manju platu i da se ređe “bore” za povišicu.

Najmanji broj svih ispitanika, kako muškog tako i ženskog pola, smatra da je verovatno da žene same biraju poslove koji su generalno slabije plaćeni i da su žene manje ambiciozne te im uspešna karijera nije toliko bitna.

Zasnivanje porodice – prednost ili mana?

Osim ovih argumenata, određeni broj ispitanika oba pola smatra da je jedan od mogućih uzroka za manja primanja žena porodiljsko odsustvo zbog kojeg žene izgube godinu ili više dana u građenju karijere, pa zato sporije i napreduju u odnosu na muškarce koji uglavnom nemaju ta odsustva.

Učesnici u istraživanju koji smatraju da porodica predstavlja prepreku ženama u napredovanju na poslu ispitivani su o tome kako, po njihovom mišljenju, majčinstvo utiče na efikasnost na poslu. Približno trećina njih je rekla da utiče vrlo povoljno jer deca mogu biti podstrek za veće uspehe u karijeri. Svaki peti smatra da ono može povoljno uticati, a isti broj misli da majčinstvo ne utiče na efikasnost na poslu. Da ono utiče negativno na posao, smatra 15% ispitanika, a nešto manji broj smatra da je taj uticaj vrlo negativan, jer je fokus sa posla prebačen na decu.

Rezultate istraživanja o razlikama u platama kod muškaraca i žena, možete pogledati na: http://poslovi.infostud.com/rezultati-ankete-razlike-u-platama-izmedju-muskaraca-i-zena/

Leave a Reply