Provajderi

SBB novi operater mobilne telefonije!

Tržište mobilne telefonije Srbije uskoro bi trebalo da dobije  četvrtog  operatora – SBB. Nakon  godinu dana priprema, SBB je spreman da pruži uslugu mobilne telefonije koristeći infrastrukturu i mrežu jednog od postojećih operatora na tržištu.

Kako Telemach Slovenija već  gotovo  godinu dana  uspešno pruža usluge mobilne telefonije na teritoriji  Slovenije, strateška odluka United  Group,  čiji  je SBB integralni deo,  jeste  da postane mobilni operator  u celom regionu u kojem posluje.

sbb

Međutim, zbog nedovoljno zrele zakonske regulative u oblasti virtuelnih operatora, vremenski proces do aktivacije se neopravdano produžava. “Naše putovanje kroz nepotpunu zakonsku regulativu ostaviće putokaz za potencijalno nove operatore na srpskom tržištu telekomunikacija koji, nadam se, neće imati prepreke koje su se našle pred SBB-om. Kao prvi virtuelni operator na tržištu, još uvek prolazimo kroz sve procese regulative pre puštanja usluge” izjavila je direktorka korporativnih komunikacija SBB-a Jovana Lukić.

„Poslednji  važan korak, pre puštanja servisa u rad, je testiranje procesa prenosa broja u mobilnoj mreži sa sva 3 mobilna operatora koja posluju u Srbiji, ističe Jovana Lukić i dodaje da je  “ovaj proces dogovoren i započet sa 2 mobilne mreže,  dok državni Telekom,  zahvaljujući  vakuumu u zakonskoj regulativi,  zvanično odbija da pruži  mogućnost testiranja prenosa broja.”

Telekom Srbija odbijanje da pruži priliku za zdravu tržišnu konkurenciju novim operatorima, pravda RATEL-ovim  Pravilnikom o prenosivosti broja u javnim mobilnim telekomunikacionim mrežama. U vreme kada je pisan, ovaj pravilnik nije poznavao pojam “virtuelni operator,” iako je opšte poznato da  po vrsti i dijapazonu  usluga,  virtuelni operator ima iste mogućnosti  koje ima mobilni.

Sada je ostalo da sačekamo da regulator reši ovaj problem sa Telekomom, a od brzine rešavanja datog pitanja zavisi i kada će SBB pustiti uslugu korisnicima.

Kompanija SBB poziva RATEL da, kao regulator na tržištu, ispuni svoju ulogu i spravi novonastalu situaciju. Time će omogućiti novim operatorima izlazak na tržište.

Sličan problem već postoji. RATEL je početkom ove godine i protivno svom Pravilniku produžio Telekomu rok za početak prenosa broja u fiksnoj telefoniji usled “složeniih administrativno-tehničkih pitanja”. Telekom je time dobio još godinu i po dana odlaganja, čime je onemogućen prenos broja u fiksnoj telefoniji do aprila 2014. godine. Ovakvim ponašanjem Telekom znatno smanjuje konkurentnost i na tržištu mobilne i na tržištu fiksne telefonije.

Leave a Reply