Provajderi

Uskoro besplatne akcije Telekoma Srbija

Direktor Agencije za privatizaciju Vladislav Cvetković izjavio je danas u Beogradu da podelu besplatnih akcija “Telekoma Srbije” treba očekivati uskoro pošto je ta državna institucija završila sve tehničke i pripremne radnje koje prethode izlasku pomenute kompanije na Beogradsku berzu.

Direktor Cvetković je u izjavi Tanjugu naglasio da preostaje još da organi uprave “Telekoma Srbije” sprovedu neophodne procedure, odnosno usvoje za to predviđena akta.

“Agencija za privatizaciju je završila sve tehničke pripreme za podelu akcija ‘Telekoma’. Ono što još predstoji jeste da upravni organi “Telekoma” sprovedu još neke procedure, posle čega će biti omogućeno građanima da dobiju te akcije u svoj posed i da sa njima slobodno raspolažu”, rekao je Cvetković.

Direktor Agencije za privatizaciju je istakao da će tržiste kapitala dati odgovor kolika je vrednost akcija “Telekoma” u ovom momentu.

Po Cvetkoviću, neke procene koliko jedna akcija može da vredi se mogu dati na osnovu procenjene vrednosti koja je za 51 odsto kapitala “Telekoma” iznosila 1,4 milijardi evra, kao i cene koju je dao ponuđač na tenderu za prodaju nacionalnog teleoperatera “Telekom Austrija”, 950 miliona evra za 51 odsto kapital i 450 miliona evra za investicije).

“Sasvim izvesno da će akcije ‘Telekoma’ biti vredne i da će njihova vrednost rasti, tako da u tom pogledu očekujem da će to biti jedna od najkvalitetnijih i najlikvidnijih hartija koje građani mogu da raspolažu”, ocenio je Cvetković.

Direktor agencije očekuje i da će veoma brzo biti podeljene besplatne akcije iz Akcionarskog fonda. Cvetković je podsetio i da Vlada Srbije treba da donese odgovarajuće odluke i naglasio da već postoji uhodani mehanizam za podelu akcija (prethodno su podeljene akcije Naftne industrije Srbije, NIS) tako da kada jednom budu završene sve procesne radnje, neće biti problema u sprovođenju postupka same podele.

Kako su ranije najavljivali državni zvaničnici, akcije “Telekoma” bi trebalo na jesen da se nađu na berzanskom tržištu, pre čega bi usledila podela ovih vlasničkih papira. Građanima koji su već dobili besplatne akcije Naftne industrije Srbije i Aerodroma “Nikola Tesla”, pripašće 15 odsto akcija “Telekoma”, dok će bivši i sadašnji radnici dobiti 6,5 odsto odsto akcija.

Osim države koja će nakon podele akcija imati vlasnički udeo od 58,5 odsto, veliki akcionar “Telekoma” ostao je grčki OTE koji ima 20 odsto akcija. Tender za prodaju “Telekoma” nije uspeo 4. maja ove godine pošto je austrijski mobilni operater “Austrija Telekom” u naknadno produženom roku dostavio ponudu koja nije prihvaćena jer je bila ispod utvrđenog minimuma od 1,4 milijardi evra.

One thought on “Uskoro besplatne akcije Telekoma Srbija

 1. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

  Odredbe clana 11. Predloga zakona o javnoj svojini glase:

  “Mreža, u smislu ovog zakona, jeste nepokretna stvar sa pripacima, odnosno zbir stvari, namenjenih protoku materije ili energije radi njihove distribucije korisnicima ili odvođenja od korisnika, a čiji je pojam bliže utvrđen posebnim zakonom.

  Mreže predstavljaju dobro od opšteg interesa.

  Mreža kojom se obavlja privredna delatnost pružanja usluga od strane pravnih lica osnovanih od nosilaca javne svojine je u javnoj svojini.

  Izuzetno od stava 3. ovog člana, posebnim zakonom može biti utvrđeno da mreže iz tog stava mogu biti i u svojini pravnog lica koje je osnovala Republika Srbija za pružanje usluga ili njegovog zavisnog društva.

  Mreža, odnosno deo mreže koji služi isključivo za potrebe jednog ili više lica može biti u svojini tog, odnosno tih lica.

  Mreža na kojoj na dan stupanja na snagu ovog zakona postoji pravo privatne svojine ostaje u privatnoj svojini.

  Izgradnja, održavanje i korišćenje mreža u javnoj svojini mogu biti predmet koncesije, saglasno posebnom zakonu.”

  Posto se javna komunikaciona mreza “Telekoma Srbija” nije namenjena protoku materije ili energije, vec prenosu informacija, gore navedeni izraz i definicija mreze ne odnosi se na mrezu naseg dominantnog operatora.

  Ako je to tako, onda ova mreza ne spada u dobro od opsteg interesa.

  S druge strane, ako se ova mreza ipak smatra mrezom, prema pomenutom predlogu zakona, onda “Mreza kojom se se obavlja privredna delatnost pružanja usluga od strane pravnih lica osnovanih od nosilaca javne svojine je u javnoj svojini” (stav 3). Posto je “Telekom Srbija” kao pravno lice osnovala drzava kao nosilac javne svojine, onda ispada da je ona (mreza) u javnoj, odnosno drzavnoj svojini. De fakto ova mreza je u mesovitoj svojini u kojoj drzava ima vecinu udela.

  Posle citanja stava 4. predloga ovog zakona, postaje jasno da je javna svojina isto sto i bivsa drustvena svojina; i da moze biti “svacija i nicija”. I su dvadeset tranzicionih godina badava procerdane, jer su ih “pojeli su skakavci” (ma kakvi skakavci, to je “marabunta”). Svasta, ko na vasaru.

Leave a Reply