rgz
Internet

Proverite na Internet servisu ko je pravi vlasnik stana pre nego što ga kupite

Novi  Internet servis Republičkog geodetskog zavoda (RGZ),  nudi građanima mogućnost da  saznaju ko je pravi vlasnik stana. Servis “KnWeb” nudi pretraživanje iz centralne baze podataka katastra nepokretnosti Srbije i javno je dostupan na adresi
http://katastar.rgz.gov.rs/KnWebPublic/PublicAccess.aspx
pretraživanje je potrebno da  građanin zna: ime opštine, ime katastarske opštine i broj katastarske parcele ili zna adresu i kućni broj nepokretnosti za koju je zainteresovan.

Na  osnovu ovih podataka   može da se sazna ime, prezime i adresu vlasnika nepokretnosti. Nenad Tesla, direktor  Republičkog   geodetskog zavoda  kaže  da je ovaj servis pokrenut kako  bi   se sprečile  zloupotrebe i  opasnosti da građanin kupi stan od osobe koja nije vlasnik.

rgz

On je  naglasio da  građani treba da obrate pažnju na datum ažurnosti podatka, jer se radi o  pilot projektu servisu  i pozvao građane da ukažu na eventualne greške u bazi podataka. Od ovog servisa koristi će imati i državni organi i organi lokalne samouprave  jer će moći da  vide sve podatke koji se tiču neke nepokretnosti, kao što su:  površina, teren, hipoteka, iznos, sklopljen ugovor itd.

Leave a Reply