E-servisi · Internet

Proverite na internetu ko je vlasnik stana pre nego što ga kupite

Novi internet servis Republičkog geodetskog zavoda nudi mogućnost građanima da saznaju ime vlasnika nepokretnosti pre nego što je kupe.

Servis “KnWeb” nudi mogućnost pretraživanja centralne baze podataka katastra nepokretnosti Srbije i javno je dostupan na adresihttp://katastar.rgz.gov.rs/KnWeb.

Građaninu je za pretraživanje potrebno da zna ime opštine, ime katastarske opštine i broja katastarske parcele, ili da zna adresu i broj nepokretnosti za koju je zainteresovan. Na osnovu ovih podataka, građanin može da sazna ime, prezime i adresu vlasnika nepokretnosti.

U RGZ navode da je ovaj servis pokrenut kako bi se sprečile zloupotrebe i mogućnost da građanin kupi stan od osobe koje koja nije pravi vlasnik. Građani posebno treba da obrate pažnju na datum ažurnosti podataka jer se radi o pilot projektu.

Od ovog servisa koristi će imati i državni organi i lokalne samouprave jer će moći da provere sve podatke o nepokretnosti kao što su površina, teren, hipoteka, iznos, sklopljen ugovor itd. Pretraživanje nije moguće po matičnom broju imaoca prava jer bi to ugrozilo privatnost građanina.

One thought on “Proverite na internetu ko je vlasnik stana pre nego što ga kupite

  1. Aca

    Једнога дана ће свакако бити веома корисно – када више не буде пилот пројекат и подаци буду службени. Ако…

Leave a Reply