Internet

Putin započeo predsedničku kampanju Internet sajtom

www.putin2012.ru – sajt s ovim nazivom se pojavio u ruskom sistemu domena interneta. Postavio ga je premijer-ministar vlade Rusije Vladimir Putin, koji se kandiduje na predsedničkim izborima u martu ove godine. Sajt je počeo s radom tačno u podne 12. januara 2012. godine.

Predizborni program, biografija, fotografije, iskustvo, interesovanja, mišljenje naroda – to su glavni delovi sajta. Međutim, posetioci portala će moći ne samo da proučavaju dokumenta, da gledaju fotografije, da nastupaju s kritikom kandidata ili da mu izraze zahvalnost. Na sajtu u rubrici „Promenimo Rusiju zajedno“, svako može da ostavi svoje predloge Vladimiru Putinu i oni će, kako je obećao sekretar premijer-ministra Dmitrij Peskov, biti pročitani:

Teško je napraviti sajt koji sadrži jedinstvene informacije o čoveku koji od 1999. godine na ovaj ili onaj način spada u rukovodstvo zemlje. Upravo zato ništa senzacionalno ovde ne treba tražiti, ali je to istovremeno izuzetno moderan, kvalitetan, logičan i pouzdan internet-resurs, koji daje sve potrebne informacije o Putinu kao kandidatu za predsednika Ruske Federacije. Ovde ima mnogo grafike, vizuelnih informacija i manje obimnih tekstova, kojih će takođe biti.
Prvi obiman tekst je već postavljen na sajt. To je projekat predizbornog programa predsedničkog kandidata Vladimira Putina. U njemu glavnu pažnju autor posvećuje ekonomiji i obećava stimulaciju investicija i inovacija. „Stimulans za investiranje u realni sektor ekonomije predstavljaće smanjenje kamatnih stopa. Rešićemo ovaj zadatak, pre svega, zahvaljujući smanjenju inflacije i razvoju nacionalnog finansijskog tržišta, korišćenja instrumenata „dugačkog novca“, – kaže se u nacrtu Putinovog predizbornog programa. U njemu se ističe da je Rusiji potreban veliki porast investicija: do nivoa 25% BDP sredinom decenije u odnosu na sadašnjih 20%.
Osim toga, Vladimir Putin obećava da će stvoriti „sve uslove za stimulisanje privatne inicijative. Svako ko razmišlja o tome da započne privatni posao moći će to da uradi. Razvijaćemo i garantovani slobodu preduzimačima. Pre svega, zaštitu od bilo kakvih pretenzija na privatnu svojinu,“ – kaže se u nacrtu predizbornog programa.
Lokomotivu u razvoju ekonomije treba da predstavlja uvođenje inovacionih tehnologija, smatra Vladimir Putin. „Država će stimulisati tehnološku modernizaciju i pomoći će biznisu da dobije pristup savremenim tehnologijama. Ne samo „Skolkovo“, već će sve „inovacione teritorije“, uključujući i naučne gradove, postati lokomotive u razvoju zemlje,“ – kaže se u nacrtu Putinovog predizbornog programa.

Da bi se dao novi impuls farmerskom pokretu Putin predlaže da se maksimalno pojednostavi započinjanje novog biznisa, povezanog s proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda.

Predizborni sajt Vladimira Putina će raditi samo na ruskom jeziku, „jer će zanemarljiv broj građana koji govore na engleskom učestvovati na izborima,“ objasnio je port-parol premijera Dmitrij Peskov. Posle izbora sajt će biti zamrznut i u statičnom obliku će postojati izvesno vreme. Sajt košta 1 milion 100 hiljada rubalja (nešto preko 300 hiljade dolara). Finansiranje se vrši u okviru biračkog računa kandidata.

Leave a Reply