Internet

Putni.biz – evolucija putnih naloga u Hrvatskoj

Putni.biz (www.putni.biz) jedinstveni je i prvi BESPLATNI poslovni web 2.0 servis u Hrvatskoj za vođenje putnih naloga malih i srednjih preduzeća na kojem se očekuje preko hiljadu korisnika/firmido kraja ove godine. Osim što je besplatan, prednost web servisa Putni.biz je što se troškovi putnog naloga obračunavaju automatski nakon jednostavnog unosa, a znatan broj postavki omogućava prilagođavanje servisa potrebama svake pojedine firme.

Prema željama korisnika, najnovija opcija web servisa Putni.biz je i mogućnost postavljanja logotipa svake pojedine firme tako da se logotip firme može videti na webu nakon prijave te na štampanim putnim nalozima koji se nose u knjigovodstvo. Putni.biz će i dalje osluškivati potrebe korisnika i nadograđivati funkcionalnosti kako bi ostao domaći lider u besplatnoj ponudi ove usluge.

Ako ste ikad pokretali vlastiti biznis u Hrvatskoj, primetili ste koliko ima posla oko evidentiranja putnih naloga. To sam i ja primetio pre četiri godine kada sam pokrenuo svoju prvu firmu. Tada nije bilo web servisa kao što je danas Putni.biz i bilo je komplikovanije voditi evidenciju samo sa papirima. Da ga je bilo – koristio bih ga dan danas. No, upravo tada mi se i rodila ideja za ovakav web servis.” – izjavio je Hrvoje Hladnik, direktor firme Marketing odjel d.o.o. koja je pokrenula web servis Putni.biz.

Leave a Reply