Internet

Rastu online prihodi u SAD

Američke novine se po svemu sudeći suočavaju sa sve većom krizom čiji uzroci ne leže u trenutnoj katastrofalnoj ekonomskoj situaciji već sežu mnogo dalje i dublje.

Prema rezultatima istraživanja sprovedenog 2008. godine, a saopštenog krajem februara samo 39 odsto Amerikanaca je potvrdno odgovorilo na pitanje da li su pročitali jučerašnje novine u print ili online verziji. Na isto pitanje 2006. godine pozitivno je odgovorilo čak 43 procenta ispitanika.

U istom periodu deo ispitanika koji čita samo štampanu verziju novena spao je sa 34 na 25 odsto. Istovremeno je broj onih koji čita obe verzije – štampanu i onlajn – porastao sa 9 na 14 procenata. Istraživanje je pokazalo da jedino onlajn varijanta beleži značajan rast sa 5 odsto tokom 2006. godine na 9 odsto tokom 2008. godine.

Leave a Reply