E-servisi · Internet

RATEL-ov suficit od nadoknada operatora za projekat “Digitalna škola”

Ukupan iznos nadoknada koje su telekomunikacioni operatori 2009. godine uplatili Republičkoj agenciji za elektronske komunikacije po osnovi obaveza vezanih za licence, korišćenje ograničenih resursa i druge regulatorne procedure bio je 1.810.124.000 dinara.

Ukupni rashodi agencije su iznosili 546.214.000 dinara. Ostvareni suficit od 1.263.910.000 (12 miliona evra) je predviđen za unapređenje sektora telekomunikacija i podsticanje razvoja informacionog društva i ta sredstva su uplaćena u budžet Republike Srbije.

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo namenilo je deo uplaćenih sredstava za projekat „Digitalna škola“. 650 miliona dinara biće iskorišćeno za opremanje informatičkih kabineta u svim osnovnim školama u Srbiji.

Leave a Reply