Internet

Redizaniran sajt opštine Novi Beograd

Opština Novi Beograd  ima sajt sa informacijama o radu i organizaciji opštinskih organa još od 2001. godine. Kasnije su otvorene i stranice za neposrednu komunikaciju sa građanima. Sajt je veoma posećen i u periodu od jula 2007. do jula  2008.  imao je 277.171 posetu. U kategoriji „vesti i informacije“  prema metodologiji časopisa PCPress  svrstan je u „50 najboljih“ u Srbiji.

Predsednik opštine Željko Ožegović je 8. jula promovisao redizajniran sajt opštine Novi Beograd. On je tom prilikom rekao da sajt treba da doprinese pružanju opštih informacija javnosti i posebno građanima Novog Beograda, unapređivanju komunikacije opštinske uprave sa građanima i preduzećima, stvaranju prepoznatljivog identiteta opštine, pozitivnog imidža i promociji svih potencijala opštine.

Novi sajt je urađen u saradnji sa USAID-MEGA  i ABSOLUT OK. Korišćenjem savremenog alata CMS (Content Management System) dobijena je mogućnost da se direktno iz opštine uređuje sadržaj sajta. Značajno su osavremenjeni grafičko rešenje sajta i brzina otvaranja.

Komunikacija i interaktivnost sajta  su postavljeni na mnogo viši nivo uvođenjem novog projekta – GRAĐANIN INSPEKTOR. Građanima je omogućeno da   direktno komuniciraju sa opštinskom inspekcijom u rešavanju raznih opštinskih problema. Građani se preko ove  stranice (rubrike) na Internetu direktno obraćaju inspektoru slanjem svoje vesti koja može da obuhvati i digitalnu sliku nekog stanja. Opština se obavezala da odmah reši uočeni problem, ako treba prosledi ga gradskoj ili republičkoj inspekciji i u roku od 48 časova obavesti  građanina o ishodu.

Opština Novi Beograd je u okviru projekta „Korak bliže građanima“ uvela još 2003. godine prozivni elektronski sistem i bitno smanjila čekanje pred šalterima, omogućila podnošenje zahteva za izvode iz matičnih knjiga preko Interneta, otvorila uslužni centar u zgradi opštine i u Bloku 70 i dr. U toku 2007. godine  1.422 građana je iskoristilo priliku da izvode iz matičnih knjiga  naruči preko Interneta.

Leave a Reply