Internet

Redovna sednica Konferencije suosnivača RNIDS

Predsednik Konferencije suosnivača RNIDS-a, Vojislav Rodić, zakazao je redovnu sednicu Konferencije suosnivača za subotu 13. decembra 2014. u 11:00 časova, u hotelu “Moskva”, Terazije 20, Beograd.

Predlog Dnevnog reda:
1. Izveštaj eksternog revizora
2. Predlog izmena i dopuna Statuta
3. Predlog izmena i dopuna Opštih uslova o registraciji naziva nacionalnih internet domena
4. Predlog izmena i dopuna Poslovnika o radu Konferencije suosnivača
5. Plan i program rada RNIDS za 2015. godinu
6. Strategija rada RNIDS-a 2015-2020
7. Informacija o radu Interne revizije
8. Sporazumi o saradnji:
– Sa crnogorskim internet registrom „DoMEn“
– Sa Direkcijom za e-upravu RS

rnids

Predviđeno je da se u petak 05. decembra 2014. u 16:00, u prostorijama RNIDS-a, Žorža Klemansoa 18a/I, Beograd, održi konsultativni sastanak suosnivača RNIDS-a, na kome bi se u neformalnoj atmosferi razmotrila sva pitanja predviđena ovim predlogom Dnevnog reda.

Leave a Reply