Internet

Regionalni poslovni Web klub

Poslovni klub naziv je novih web stranica koje su zamišljene kao verzija LinkedIn-a za područje bivše Jugoslavije, odnosno kao besplatna promocija pojedinaca, firmi, usluga i znanja u regiji. Uspeh samog projekta na području Hrvatske zavisiće prvenstveno od interesa posetilaca, a dva detalja mogla bi se pokazati spornima.

Jedan se krije u činjenici da jedan uspešan svetski sajt te vrste – LinkedIn – već postoji, zbog čega je verovatnije da se građani hrvatske neće hteti nepotrebno ograničavati i to baš na regiju, a drugi u činjenici da na prvi utisak stranice deluju suvoparno i posetilac (barem na prvi pogled) ne može steći utisak da ima ikakvu korist od navedenih stranica.

Isti problem javlja se kod svih stranica koje zahtev za učlanjivanje stavljaju ispred svog drugog sadržaja. Ideja pokretača weba je stvoriti mreža poslovnih ljudi iz regije, odnosno platformu na kojoj je moguće povezivati poslovne ljude i kompanije sličnih interesa, a u svrhu uspešnijeg, kvalitetnijeg i efikasnijeg poslovanja.

Leave a Reply