Internet · Provajderi

Regionalno izdanje berzanskog portala “Broker”

Prateći streteško opredeljenje za širenje u regionu, brokerska kuća M&V Investments pripremila je u saradnji sa kompanijom Europoint  regionalnu verziju sajta http://www.broker.co.yu/ koji je moguće pogledati na adresi www.broker.co.yu/region.

Cilj je bio da se kako za sopstvene potrebe brokerske kuće, tako i za potrebe klijenata, kao i ostalih posetilaca sajta, napravi jedan malo širi okvir za sagledavanje tržišnih kretanja i bolje razumevanje sopstvenog tržišta. Za sada će u funkciji ostati i stari sajt, s tim da će biti ugašen kada se sve ili bar većinu funkcionalnosti ostvari u regionalnoj verziji.

Broker Regional Edition se trenutno nalazi u beta fazi, što bi trebalo da znači da nije dostignuto 100% planiranih funkcionalnosti ali u M&V Investmentu želeli su da što pre ponude posetiocima korisne informacije. M&V Investment očekuje da ovog proleća dobije prospekte u elektronskoj formi sa Beogradske berze kao i da zaživi FIX protokol što će doneti mogućnosti za razvoj novih servisa, bar u segmentu koji se odnosi na domaće tržište.

Oni koji su ikada otišli na Google Finance odmah su prepoznali pokušaj da sajt liči na ovaj Google servis. Razloga za to ima više, a pre svega to su stremljenja ka jednostavanosti, brzini, preglednosti, informativnosti i trškovnoj efikasnosti. Dizajn je tako postavljen da je informacija na prvom mestu, a od reakcije posetilaca na kraju će zavisiti u kom pravcu će se kretati dalji razvoj portala.

Leave a Reply