Internet

Registrovano više od 47.000 .rs domena

Registar nacionalnog internet domena Srbije (RNIDS) beleži svaki dan sve više novih “.rs” domena.

Na dan 8. februara registrovana su ukupno 47.673 domena koji se završavaju na “.rs” – 25.289 koji sadrže samo ekstenziju “.rs”, a 16.358 se završava na “co.rs”, 2.428 na “in.rs” i 786 na “edu.rs”. Na dan 10. decembra 2008. je, međutim, bilo registrovano ukupno 45.000 domena koji se završavaju na “.rs”.

RNIDS i Stalna konferencija gradova i opština pokrenuli su zajedničku javnu kampanju kako bi podsetili više od 100 opština koje još nisu registrovale svoj “.rs” domen da to učine. Pozvano je 36 ovlašćenih registara da stupe u vezu sa administracijama u gradovima i opštinama koji još nisu registrovali domene i da se dogovore da to što pre učine. Registracija internet domena će lokalnim samoupravrama olakšati predstavljanje i na internetu.

Ukoliko se, međutim, one ne registruju, može se dogoditi da neko drugi otkupi njihov domen i iskoristi ga za svoje potrebe.

Leave a Reply