Internet

Republički geodetski zavod prezentovao internet servise predstavnicima Grada Beograda

Delegacija Grada Beograda posetila Republički geodetski zavod 1. oktobra

Više od 50 predstavnika Grada Beograda koje su predvodili pomoćnici gradonačelnika, gradski arhitekta, veći broj predsednika gradskih opština i rukovodioci sekretarijata aktivno je učestvovalo u diskusiji koja je usledila posle prezentacije.

Nenad Tesla, direktor Republičkog geodetskog zavoda u uvodnoj reči istakao je dosadašnje rezultate RGZ-a i naglasio koje bi sve koristi mogao da ima Grad Beograd korišćenjem internet servisa koje je omogućio Zavod.

Na sastanku je prepoznat veliki značaj Republičkog geodetskog zavoda koji u okviru svojih nadležnosti prikuplja refentne podatke o prostoru koji predstavljaju osnov za nove investicije na području Grada Beograda.

Opšti zaključak je da se saradnja mora unaprediti i da se u što kraćem roku započne sa razmenom podataka putem web servisa.

Sledeći korak će biti potpisivanje Protokola o saradnji između Republičkog geodetskog zavoda i Grada Beograda.

Leave a Reply