Internet

Rezervišite novi RS domen na vreme!

EUnet obaveštava domaću javnost da će uskoro početi registracija novog internet domena za Srbiju, sa nacionalnom ekstenzijom: RS. Registracija će se obavljati prema usvojenim pravilima Skupštine Registra nacionalnog Internet domena.

Svi vlasnici postojećih domena, na primer: imedomen.co.yu, imaće prednost prilikom preregistracije istoimenog domena u: imedomen.co.rs, ili u imedomen.rs, pod uslovom da na vreme izvrše rezervaciju. S tim da će prvenstvo prilikom preregistracije postojećih domena sa istovremeno više različitih ekstenzija: co.yu, org.yu, edu.yu, imati zahtevi koji budu prvi primljeni.

Detaljna pravila registracije nacionalnog domena možete pogledati na zvaničnom sajtu RNIDS-a.

Izdvajamo najbitnije stavke zvaničnih pravila za registraciju novih domena:

RS domeni koji će moći da se registruju su:

 • RS – namenjen svim zainteresovanim korisnicima
 • CO.RS – namenjen poslovnim korisnicima
 • ORG.RS – namenjen svim ostalim korisnicima koji su pravna lica
 • EDU.RS – namenjen obrazovnim ustanovama i organizacijama
 • IN.RS – namenjen fizičkim licima
 • AC.RS – namenjen akademskoj mreži i naučno-istraživačkoj mreži Srbije (delegiran)
 • GOV.RS – namenjen državnim organima Republike Srbiji (delegiran).
 • Pravo na registraciju imaju sva domaća i strana pravna i fizička lica, bez ograničenja u pogledu broja domena. Jedini uslov je da je administrativni kontakt lice sa sedištem na teritoriji Srbije i da se u roku od 30 dana dostavi odgovarajuća dokumentacija (ukoliko se ne dostavi u roku, zahtev će biti odbačen i domen ponovo oslobođen za registraciju bez povratka novca).
 • Zakup domena će se plaćati na godišnjem nivou (1 do 10 godina). Cene još uvek nisu poznate ali se očekuje da će domen in.rs biti oko dvostruko jeftiniji od co.rs, org.rs i edu.rs, a registracija direktno u .rs oko trostruko skuplja od co.rs, org.rs i edu.rs ekstenzija. EUnet će svim korisnicima koji imaju prezentaciju na serverima EUneta obezbediti odgovarajuće popuste za registraciju novih .rs domena.
 • Postojeći .yu domeni će važiti do 30.septembra 2009. uporedo sa novim .rs domenima. Vaš .yu domen će biti besplatan do septembra 2008. i uz naknadu će njegova registracija moći da se produži za još godinu dana. Ukoliko imate prezentaciju kod EUneta, ona će biti vidljiva sa svih vaših domena bez dodatnih troškova (osim za registraciju i obnovu samog domena) dokle god imate registrovane domene.
 • Registacija .rs domena će se odvijati u dve faze:
  • prvih 6 meseci vršiće se registracija rezervisanih domena (domeni od posebnog značaja za Republiku Srbiju i postojeći registranti istoimenih yu domena u okviru ekvivalentnog adresnog prostora) a ostali nerezervisani domeni moći će da se registruju bez ikakvih problema.
  • po isteku prve faze (6 meseci nakon početka registracije rs domena) svi rezervisani domeni koji do tada nisu registrovani biće oslobođeni za registraciju, za sve zainteresovane korisnike u skladu sa pravilnikom o registraciji RS domena.
 • Tokom prve faze registrant .yu domena ima pravo na registraciju istoimenog .rs domena u okviru ekvivalentnog adresnog prostora rsTLD registra (na primer: registrant domena firma.yu može podneti zahtev za registraciju firma.rs, registrant domena firma.co.yu može podneti zahtev za registraciju firma.co.rs, registrant domena organizacija.org.yu može podneti zahtev za registraciju organizacija.org.rs, registrant domena škola.edu.yu može podneti zahtev za registraciju skola.edu.rs). Registrant domena u okviru co.yu, org.yu, edu.yu može podneti zahtev i za registraciju istoimenog .rs domena pod uslovom da takav .yu domen već ne postoji ili ne pripada grupi rezevisanih domena od posebnog značaja za Srbiju. U slučaju da je slobodan za registraciju, ukoliko dva ili više registranta podnesu zahtev za registraciju istog .rs domena odobriće se prvi evidentirani zahtev za koji se utvrdi da je podneta ispravna dokumentacija (dokaz o registraciji .yu domena i dokumentacija o nastalim promenama ukoliko ih je bilo). Ako podnosilac zahteva nije u stanju da dokaže status registranta .yu domena, neophodno je da se dostavi izjava koja opisuje okolnosti pod kojim je izvršena registracija .yu domena i objašnjava svoj trenutni status u odnosu na domen, nakon čega će posebna komisija RNIDS-a doneti odluku o prihvatanju zahteva.

Leave a Reply