Internet

Rezolucija UN o slobodi izražavanja na Internetu

Savet UN za ljudska prava usvojio je nedavno konsenzusom prvu rezoluciju o pravu na slobodu izražavanja na Internetu.

Tekst rezolucije su predstavili Brazil, SAD, Nigerija, Švedska, Tunis i Turska, a usvojena je i pored protivljenja zemalja kao što su Rusija i Indija. Američka ambasadorka u Savetu, Ejlin Čemberlen Donahju ocenila je da je takav rezultat “kapitalan za Savet ljudskih prava jer je to prva rezolucija UN koja utvrdjuje da ljudska prava u domenu Interneta moraju da budu štićena uz isti angažman kao u realnom svetu”.

Rezoluciju su podržale 83 države. Njome se utvrdjuje da prava koja se primenjuju van Interneta, posebno sloboda izražavanja, moraju da budu štićena i “onlajn”, nezavisno od toga o kom se mediju radi i nezavisno od granica.
Usvojenim dokumentom pozivaju se sve države da promovišu i olakšaju pristup Internetu, kao i na medjunarodnu saradnju čiji je cilj olakšavanje razvoja medija i komunikacije u svim zemljama sveta.
Savet UN za ljudska prava završava letnje zasedanje u petak, do kada treba da usvoji još niz rezolucija, medju kojima su i one o Siriji i Belorusiji.

One thought on “Rezolucija UN o slobodi izražavanja na Internetu

  1. Aca

    Kako je usvojena konsenzusom ako su se protivile Rusija i Indija?

    Možda po onom našem receptu: Zakon je usvojen jednoglasno pri čemu trećina poslanika nije prisustvovala.

    Mada, ovde piše da su se neki protivili. Možda su promenili mišljenje?

Leave a Reply