Internet

Rezultati prijemnog ispita na fakultete na sajtu Infostuda

U samo jednom danu, svaki drugi maturant četvorogodišnje srednje škole u Srbiji potražio je rezultate prijemnog ispita na fakultete na sajtu prijemni.infostud.com što je pokazatelj visokog korišćenja Interneta među ovom generacijom ali i značaja prisustva visokog obrazovanja na Internetu.

Naime, ovaj Infostudov sajt je poslednjeg dana juna, u jeku objavljivanja upisnih rang lista, imao više od 24.000 različitih posetilaca, a prema podacima Zavoda za statistiku, ove godine je četvrti razred srednje škole završilo oko 50.000 maturanata.

Ovi podaci govore da je maturantima u vreme upisa bila presudna brzina dolaženja do informacija i ažurnost koju Internet kao medij omogućuje, a koju su ostvarili preko sajta prijemni.infostud.com.

Inače, prema istraživanju sajta prijemni.infostud.com iz maja 2009.godine, najveći procenat srednjoškolaca odluku koji će fakultet upisati donosi već početkom četvrtog razreda srednje škole. Osnovna motivacija za studiranjem je želja da steknu više znanja iz oblasti koje ih interesuju kao i razmišljanje da će sa fakultetskom diplomom lakše naći posao.

To je izjavilo skoro dve trećine ispitanih učenika četvrtih razreda srednje škole. Sa druge strane, zanimljivo je da otprilike svaki deseti maturant iz istraživanja želi da studira kako ne bi morao da se zaposli ili zato što, u tom trenutku, ne zna šta bi drugo radio. Rezultati istraživanja u kom je učestvovalo 732 učenika četvrtih razreda iz oko 300 četvorogodišnjih srednjih škola iz cele Srbije, pokazalo je i da među budućim studentima najveće interesovanje vladalo za državnim fakultetima i to za studije u oblasti ekonomije i menadžmenta (16%).

Zanimljivo, osim maturanata, ovaj sajt posećuju i njihovi roditelji koji kao glavne razloge navode mogućnost pretrage i informisanja o svim visokoobrazovnim institucijama u Srbiji, mogućnost vežbanja za prijemni putem ovog web sajta, kao i mnoštvo korisnih saveta za upis i studiranje…

Leave a Reply