Categories
Internet

Rezultati projekata koje je sufinansirao RNIDS

Dosadašnji rezultati sufinansiranih projekata u 2010. mogu se videti na www.rnids.rs polazeći od izbora na levoj strani sajta:
Sufinansiranje projekata > Projekti

RNIDS je na osnovu finansijskog plana za 2010. godinu raspisao Konkurs za sufinansiranje projekata kojima se ostvaruju osnovni ciljevi Registra utvrđeni Pravilima fonda i drugim aktima RNIDS-a.

Konkurs za sufinansiranje projekata realizovan je u dva konkursna kruga. RNIDS je odobrio sufinansiranje ukupno 28 projekata u iznosu od preko 6.100.000,00 dinara. Ukupna predviđena vrednost svih sufinansiranih projekata iznosi preko 18.000.000,00 dinara.